»Naše víno definuje především
půda, ze které se rodí.«
Phillip Zull

Schrattenthal
nejmenší rakouské vinné mě stečko leží v severozápadní oblati Weinviertel nedaleko od Waldviertelu a České republiky a 80 km severozápadně od Vídně.
Sířka – 48°42‘ severně (asi stejná zeměpisná šířka jako francouzská vinařská obalst Elsass)
Délka – 15°54‘ východně
Výška – 265 m nad mořem

Srážky
430mm / rok (jedna z nejsušších oblastí Rakouska!)
Teplota – ø 9,2°C / rok
Slunecˇní Svit – ø 1.800 /rok
Vítr – vě tšinou lehký ze severozápadu z oblasti Waldviertel (proto zřídka mlhy, což redukuje výskyt plísní)

Terciární Vrstva, která se vytvořila v dů sledku moře „Paratethys“ asi před 30 mil. lety. Zde se nacházejí usazeniny jílu, písč itohlinitého slínu, ale také písku. Na východních svazích se částečně nachází také
spraš – jemný písek, který sem byl navátý během poslední doby ledové.
Ödfeld – 1,73 ha
Äussere Bergen – 2,26 ha
Sechs Vierteln – 4,44 ha

matečná hornina z granitu z českého masivu (Manhartsberg), asi 350 mil. let stará hornina
Innere Bergen – 3,78 ha
Kalvarienberg – 0,84 ha
Steinbreiten – 0,73 ha

Zřídka se již vyskytuje vápenatá, tě žká Jílovitá Půda, která se nahromadila na úpatí Manhartsbergu. Toto bylo v dobách, kdy oblast Retzer Land pokrývalo moře, pobřežím.
Siebzehn Lehen – 0,41 ha
Neubergen – 0,31 ha
Schwibbeln – 0,43 ha

Sláskou vyrábě t prvotní vína, znamená přistoupit na dané přírodní podmínky. Vědomi si pů vodu a tradice s ohledem na přírodní zdroje a uprostřed nádherné krajiny tvoříme v popředí víno, které se rodí na pů dě staré milióny let. Již ve středověku bylo ceněno toto pro víno ideální mikroklima severního Weinviertelu, nebot’ okolí Schrattenthalu, jakožto nejmenšího vinařského městečka, disponuje s nezamě nitelným terroir. Aby se optimálně využilo přrozeného potenciálu pů dy, podnebí a vinné révy, je na místě citlivá a dů sledná práce ve vinohradu. Přitom se ale nebojíme vynaložit úsilí, abychom znovu opětovně ově řili naše mnoholeté zkušenosti. Nebojíme se žádné výzvy.

  • 18.3027 Ha Vinic – se rovná asi 76.800 kusůvinné révy (v Schrattenthalu a Retzu) a je rozdě leno na
  • 25 Parcel
  • 18.000 Hodin – vykonané práce ročně , což odpovídá devět pracovním místům na plný úvazek
  • 70 % Bílé Víno
  • 30 % Červené víno
  • 120.000 Láhví – produkce ročně (0,75l láhve)

Naše vinná réva během suchých letních dnů hluboce zakoření a chladné noci během zrání dodávají hroznů m jejich speciální aroma. Sousedící Manhartsberg chrání kopečky s vinicemi před studeným větrem a umožň uje tak hroznů m optimálně dozrát. Každá z 18 ha rozsáhlých Zullových vinic má svoji osobitost. Ryzlink zušlecht’uje rodina Zullova kolem Schrattenthalu na minerálním podkladu. Na některých místech měří humusová vrstva jen 20 cm a přímo pod ní se nachází hřejivá žula, která dodává ryzlinku jeho rozmanitost. Stejně tak ve Schrattenthalu najdete písčité spraše s dobrým tokem vod, které jsou ideální pro Veltlínské zelené a červená vína. Jílovitá těžká hlinitá půda retzských vinic je jako stvořená pro plné aroma Burgundského a Chardonnay.

VZDUCH.
ZEMĚ.
VODA.
ZULL.

Nahoru