Impressum a prohlášení o ochraně osobních údajů

Vinařství Zull GmbH
Schrattenthal 9
2073 Schrattenthal ve Weinviertelu, Rakousko
Tel: +43-(0)2946-82 17, Fax: +43-(0)2946-82 17-4
E-mail: office@zull.at

UID: ATU 73413148
Daňové číslo: 22 324/8253
Registrační číslo společnosti: 492334x

GLN (veřejná správa): 9120072740008
Číslo EORI: ATEOS1000091162
Číslo FDA: 16747763948
Autorita podle EKG (zákon o elektronickém obchodu): Okresní centrála Hollabrunn
Člen Hospodářské komory: Dolní Rakousko
Číslo GISA: 12751303

Koncepce + tvorba:: Birgit Kiennast, birgitmaria.at

Text: Christoph Cecerle, www.eaglepowder.com

Videa v záhlaví: Forcefield Media Production, Mag. Tibor Gludovatz, www.forcefield.at

Ostatní obrázky a videa: Steve Haider, Martin Lifka, Rita Newman, Marianne Greber, Büro Bauer, Weingut Zull

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Rádi bychom Vás níže informovali o zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s Vaší návštěvou našich webových stránek.

Účel zpracování údajů, právní základ, doba uchovávání
Pokud nás kontaktujete prostřednictvím formuláře na webových stránkách nebo e-mailem, Vaše údaje a Vaše žádost budou uloženy pro účely zpracování žádosti a v případě následných otázek nebo pro zpracování smlouvy. Tyto údaje budou smazány po 6 měsících, pokud to nebude ve smlouvě uvedeno jinak. V opačném případě nebudou údaje uchovávány déle, než je nezbytné pro splnění našich smluvních nebo právních povinností a pro obhajobu jakýchkoli nároků na odpovědnost.

Poskytnutí Vašich údajů
S Vašimi údaji budeme zacházet s maximální opatrností. Vaše údaje budou předávány pouze na základě GDPR, tj. pokud je to nezbytné pro zpracování Vaší žádosti, pokud je to nezbytné pro plnění smlouvy (např. předání Vašich kontaktních údajů doručovací službě) a pro plnění zákonných povinností. A to jen v případě, že s předáním údajů výslovně souhlasíte.

Newsletter/Přímý marketing

Vaše kontaktní údaje, které obdržíme v rámci našeho smluvního vztahu s Vámi, zpracujeme za účelem zasílání e-mailů, poštovních dopisů nebo reklamních brožur s cílem zobrazení a prezentace našich produktů (článek 6 sec. 1 lit f GDPR). Máte právo vznést námitku proti tomuto zpracování Vašich údajů za účelem přímého marketingu bez udání důvodu, a to zasláním dopisu společnosti Weingut Zull, 2073 Schrattehal 9, nebo e-mailem na office@zull.at.
Vaše údaje budeme pro tento účel zpracovávat po dobu trvání Vašeho souhlasu, ale pouze do 3 let od ukončení smlouvy

Používáme MailChimp jako naši platformu pro automatizaci marketingu. S Vaším souhlasem budou Vámi poskytnuté informace sdíleny se společností MailChimp ke zpracování v souladu se zásadami ochrany osobních údajů a podmínkami.

U jiných forem přímého marketingu budou Vaše údaje zpracovávány pouze v případě, že jste udělili výslovný souhlas se zpracováním Vašich údajů (článek 6 sec. 1 lit. GDPR). Pokud jste se zpracováním údajů souhlasili, můžete tento souhlas odvolat bez udání důvodu zasláním poštovního dopisu společnosti Weingut Zull, 2073 Schrattehal 9, nebo e-mailem na office@zull.at. Vaše údaje budeme pro tento účel zpracovávat po dobu trvání Vašeho souhlasu, ale pouze do 3 let od ukončení smlouvy.
Zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu není pro uzavření našeho smluvního vztahu nutné.

Vaše práva
V souvislosti se zpracováním Vašich údajů máte vždy právo na přístup, opravu, výmaz (“právo být zapomenut”), omezení zpracování, přenositelnost údajů, námitky nebo odvolání (se souhlasem) a stížnost (např. rakouský úřad pro ochranu údajů).

Externí odkazy

Nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah externích odkazů. Provozovatelé odkazovaných stránek jsou výhradně sami zodpovědní za jejich obsah. Všechny údaje na našich webových stránkách jsou chráněny autorským právem. Jakékoli úpravy, duplikace, distribuce a/nebo sdělování veřejnosti představují porušení autorských práv.

Kontaktní údaje
Máte-li jakékoli dotazy nebo přání, kontaktujte nás!

Weingut Zull GmbH
Schrattenthal 9
2073 Schrattenthal ve Weinviertelu, Rakousko
Tel: +43-(0)2946-82 17, Fax: +43-(0)2946-82 17-4
E-mail: office@zull.at

Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google LLC (“Google”). Google Analytics používá takzvané “cookies”, textové soubory, které jsou uloženy ve Vašem počítači a které umožňují analýzu Vašeho používání webových stránek. Informace vygenerované souborem cookie o Vašem používání této webové stránky (včetně vaší IP adresy) jsou přenášeny na server společnosti Google v USA a tam uloženy. Chtěli bychom zdůraznit, že tato webová stránka používá Google Analytics s rozšířením “_anonymizeIp()”, a proto jsou IP adresy zpracovávány pouze zkráceným způsobem, aby se co nejvíce vyloučil přímý osobní odkaz.
Společnost Google použije tyto informace za účelem vyhodnocení Vašeho používání webových stránek, sestavení zpráv o aktivitách na webových stránkách pro provozovatele webových stránek a další služby související s používáním webových stránek a internetu. Společnost Google může tyto informace také předat třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud tyto údaje zpracovávají jménem společnosti Google třetí strany. Společnost Google nebude za žádných okolností spojovat Vaši IP adresu s žádnými dalšími údaji, které má společnost Google k dispozici. Instalaci souborů cookie můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru prohlížeče; rádi bychom však zdůraznili, že v tomto případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek v plném rozsahu. Toto impressum poskytl ithelps.at.

Používáním těchto webových stránek souhlasíte se zpracováním údajů, které o vás společnost Google shromažďuje, způsobem a pro účely popsané výše. Shromažďování a ukládání dat lze kdykoliv s účinností do budoucna zrušit, a to zasláním námitky.

Prohlášení o informační povinnosti
(Zásady ochrany osobních údajů) Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás zásadní. Vaše údaje proto zpracováváme výhradně na základě zákonných ustanovení (GDPR, TKG 2003). V těchto informacích o ochraně osobních údajů vás informujeme o nejdůležitějších aspektech zpracování údajů v rámci našich webových stránek.

Kontakt s námi
Pokud nás kontaktujete prostřednictvím formuláře na webových stránkách nebo e-mailem, Vaše údaje budou u nás uchovávány po dobu šesti měsíců za účelem zpracování žádosti a v případě následných otázek. Tyto údaje nesdílíme bez Vašeho souhlasu.

Vaše práva
V zásadě máte právo na přístup, opravu, výmaz, omezení, přenositelnost údajů, odvolání a námitky. Pokud se domníváte, že zpracování Vašich údajů porušuje zákon o ochraně osobních údajů nebo že Vaše nároky na ochranu osobních údajů byly jinak porušeny, můžete podat stížnost u dozorového úřadu. V Rakousku se jedná o úřad pro ochranu údajů.

Social Plugins

Na této webové stránce jsou plug-iny sociální sítě Facebook, Facebook Inc., Menlo Park, Kalifornie, Spojené státy americké, integrovány ve formě tlačítka “Like-Button” a/nebo sociální sítě Google Plus společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké, do podoby tlačítka „+1-Button“.
Plugin umožňuje přímé spojení mezi prohlížečem uživatele a serverem Facebook nebo Google. Facebook a Google tak zjišťují informace (zejména datum a čas návštěvy webových stránek a další informace týkající se prohlížeče) o uživateli na webových stránkách.
Když je uživatel přihlášen ke svému účtu na Facebooku nebo Google, a klikne na tlačítko „To se mi líbí“ („Like“) nebo tlačítko Google „+1“, může Facebook nebo Google také přiřadit návštěvu webu k profilu uživatele. Další informace naleznete zde: [http://www.facebook.com/help/186325668085084] a zde: [http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html].
Návštěvou webových stránek výslovně souhlasíte s takovým použitím Vašich uživatelských informací.

Všeobecné obchodní podmínky

Základní právní ustanovení
Základem obchodního jednání je rakouský právní řád, jakož i vzájemné férové jednání.

Nabídky
Všechny nabídky se mohou změnit a platí do vyprodání zásob ve vinařství.

Platba

Přijímáme platby v hotovosti nebo převodem na naše konto. Ve vinařství je též možno platit přes bankomat nebo kreditní kartou.
ERSTE Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
BLZ 20111, Ktnr 805-189-934/00
BIC GIBAATWWXXX, IBAN AT12 2011 1805 1899 3400

Reklamace
Zboží musí být zkontrolováno ihned po obdržení, prasklá láhev musí být potvrzena dopravcem.

Příchuť korku
Za potíže způsobené vadným korkem neodpovídá vinař. Výměna vadných lahví probíhá za následujících podmínek: Vadná láhev je opět uzavřena špatným korkem a co nejdříve vrácena do vinařství Zull ve Schrattenthalu.

Vlastnictví
Vína zůstávají až do zaplacení v plné výši ve vlastnictví vinařství.

Sídlo soudu, místo plnění
Gerichtsstand ist 2020 Hollabrunn, Erfüllungsort 2073 Schrattenthal.